Mur & Tak Proff

Besøksadresse:
Grorudveien 55, 0976 Oslo

Telefon: 22 07 67 50
E-post: post@murogtak.no

Våre åpningstider:
Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00

Dersom du ønsker å se vår utstilling utenom åpningstid
– ring for avtale!